Voor wie is het fonds bedoeld?

 

Tijdens de schoolloopbaan of studie komen (jonge) mensen soms hindernissen tegen die hun ontwikkeling in de weg staan. Die hindernissen kunnen soms verlaagd dan wel weggenomen worden door extra maatregelen, maatregelen die geld kosten  Ondanks alle hulp en bijdragen die door (hoge-) school en/of overheid worden geboden, kan de financiële drempel te hoog zijn voor een verdere ontwikkeling. Het Fonds heeft als doelstelling financiële hulp te verlenen daar waar dat nodig is om de drempels te verlagen

(BASIS) SCHOOLLEERLINGEN

Zo zijn er kinderen in de (basis-) schoolleeftijd die om diverse redenen voor problemen komen te staan en dreigen vast te lopen. In het ene geval omdat niet bijtijds een goede diagnose wordt gesteld gebaseerd op de mogelijkheden van het kind en de randvoorwaarden die voor verdere ontwikkeling nodig zijn. In een ander geval omdat de school geen goede analyse kan maken of ondanks alle expertise toch geen goed antwoord op de (leer)vraag kan geven. 

Bijvoorbeeld:

OOK VOOR STUDERENDEN

(Jong) Volwassenen die tijdens hun studie of opleiding voor financiële problemen komen te staan, kunnen eveneens een beroep doen op het fonds. Het kan dan gaan om 

Bij alle aanvragen wordt getoetst of de aanvrager zelf of de ouders voor hun kind(eren) gegeven hun financiële situatie niet in staat zijn de hindernissen te overwinnen. 

De ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een schenking (voor schoolgaande kinderen) of een renteloze lening (voor studenten) . Via een e-mail naar voofonds@planet.nl kan een eerste vraag om in aanmerking te komen, worden voorgelegd.