AAN WELKE CRITERIA MOET EEN AANVRAAG VOLDOEN?

De aanvraag moet een motivatie geven om welke redenen en met welk doel de ondersteuning wordt gevraagd. 

Op het in te vullen formulier wordt inzichtelijk om welk bedrag het gaat en wat de eigen bijdrage daarbij is.

Aangezien de financiële situatie van de aanvrager mede basis is voor de aanvraag, wordt die bij de beslissing meegewogen. Vandaar dat een financiële onderbouwing m.b.t. inkomsten en uitgaven (jaaropgave) noodzakelijk is. 

Voor schoolgaande kinderen is het belangrijk duidelijk te maken dat er geen of onvoldoende hulp door de school geboden kan worden. 

In principe zijn ouder of voogd aanvrager. In bijzondere gevallen een mentor of begeleider

WIE BESLIST?

De aanvragen worden behandeld in de bestuursvergadering van de Stichting Van Oosterom Onderwijsfonds. Het bestuur  vergadert zes keer per jaar en beslist in overleg in de vergadering over de aanvragen. Individuele bestuursleden kunnen geen toezeggingen doen.

Wel kunnen zij informatie verstrekken en aanvragen namens de Stichting doorgeleiden. 

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Jantien van der Wijngaard, voorzitter, 

Willemien de Wit, penningmeester

Reinier Smulders

Luuk van Loon

John van Bezouw
Aanvragen dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend naar voofonds@planet.nl